Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
213.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie nadania ststutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Braniewie
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 11:07
Treść aktu: