Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
212.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących żolnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz środków, którymi się posługują przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
Minister Obrony Narodowej 2015.07.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.22 11:04
Treść aktu: