Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Zarzązenie Nr 40/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Inspektoratu Uzbrojenia do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy ramowej w zakresie świadczenia usług celno-ekspedycyjnych na rzecz określonych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2016.12.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.16 13:14
Treść aktu: