Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Zarządzenie Nr 68/MON z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii”
Minister Obrony Narodowej 2021.09.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.09.16 15:04
Treść aktu: