Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
211.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wchodzących w skład jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizującej zadania za granicą
Minister Obrony Narodowej 2015.07.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.16 10:08
Treść aktu: