Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
210.
Zarządzenie Nr 39/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2016.12.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.16 13:11
Treść aktu: