Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
209.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2016.12.16
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.16 13:09
Treść aktu: