Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 105 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żarach
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 09:08
Treść aktu: