Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
207.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii
Minister Obrony Narodowej 2015.07.14
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.14 10:56
Treść aktu: