Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
206.
Zarządzenie Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2015.07.10
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2015.07.10 10:54
Treść aktu: