Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Zarządzenie Nr 49/MON z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Świdwinie
Minister Obrony Narodowej 2017.10.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.19 12:48
Treść aktu: