Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wielkopolskim
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 09:01
Treść aktu: