Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
205.
Zarządzenie Nr 14/MON z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Narodowe Centrum Kryptologii
Minister Obrony Narodowej 2014.06.23
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.23 12:13
Treść aktu: