Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
204.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 6 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2013.08.07
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.08.07 11:30
Treść aktu: