Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
203.
Zarządzenie Nr 47/MON z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku
Minister Obrony Narodowej 2017.10.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.19 12:45
Treść aktu: