Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
203.
Zarządzenie Nr 37/MON z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koszalinie
Minister Obrony Narodowej 2019.10.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.22 11:37
Treść aktu: