Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
203.
Zarządzenie Nr 34/MON z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu
Minister Obrony Narodowej 2012.06.05
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.05 08:51
Treść aktu: