Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
203.
Zarządzenie Nr 22/MON z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie składania oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych
Minister Obrony Narodowej 2020.12.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.12.22 08:02
Treść aktu: