Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
202.
Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kielcach
Minister Obrony Narodowej 2019.10.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.22 11:35
Treść aktu: