Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
202.
Zarządzenia Nr 39/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2018.12.28
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.12.28 08:58
Treść aktu: