Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Zarządzenie Nr 45/MON z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Modlinie
Minister Obrony Narodowej 2017.10.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.19 12:42
Treść aktu: