Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.22
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.22 10:11
Treść aktu: