Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
201.
Zarządzenie Nr 20/MON z dnia 29 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2013.07.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.29 13:51
Treść aktu: