Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Zarządzenie Nr 44/MON z dnia 18 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.19 12:40
Treść aktu: