Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
200.
Zarządzenie Nr 19/MON z dnia 29 lipca 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie nadania Batalionowi Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie statutu jednostki budżetowej oraz utraty mocy zarządzenia w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2013.07.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.29 13:48
Treść aktu: