Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Zarządzenie Nr 51/MON z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego”
Minister Obrony Narodowej 2020.01.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.01.03 09:58
Treść aktu: