Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
2.
Zarządzenie Nr 48/MON z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2014.01.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.01.02 11:14
Treść aktu: