Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
199.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Minister Obrony Narodowej 2018.12.27
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2018.12.27 09:44
Treść aktu: