Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
199.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęc na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2013/2014
Minister Obrony Narodowej 2012.06.01
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.06.01 11:22
Treść aktu: