Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
199.
Zarządzenie Nr 18/MON z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2013.07.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.29 13:45
Treść aktu: