Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
197.
Zarządzenie Nr 42/MON z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologi imienia generała Karola Kaczkowskiego"
Minister Obrony Narodowej 2017.10.18
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.18 12:32
Treść aktu: