Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania, struktury organizacyjnej oraz siedziby Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
Minister Obrony Narodowej 2012.05.31
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2012.05.31 11:50
Treść aktu: