Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
195.
Zarządzenie Nr 13/MON z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie form i trybu wspołdziałania Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego
Minister Obrony Narodowej 2014.06.17
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.17 13:02
Treść aktu: