Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Zarządzenie Nr 36/MON z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Legionowie
Minister Obrony Narodowej 2016.12.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.02 11:04
Treść aktu: