Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
193.
Zarządzenie Nr 17/MON z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespolu do spraw funkcjonowania i doskonalenia jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania
Minister Obrony Narodowej 2013.07.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.07.19 11:32
Treść aktu: