Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu
Minister Obrony Narodowej 2016.12.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.12.02 11:02
Treść aktu: