Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
192.
Zarządzenie Nr 33/MON z dnia 2 października 2019 r. w sprawie nadania pierwszego statutu Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu w Warszawie
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 13:18
Treść aktu: