Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
191.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 2 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej
Minister Obrony Narodowej 2019.10.03
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2019.10.03 10:18
Treść aktu: