Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
188.
Zarządzenie Nr 39/MON z dnia 29 września 2017 r. w sprawie nadania statutu 1. Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Poliklinika Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Minister Obrony Narodowej 2017.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.02 12:09
Treść aktu: