Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
188.
Zarządzenie Nr 34/MON z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji postanowień Szczytu Organizacji Traktatu Połnocnoatlantyckiego w Warszawie w wymiarze wojskowymespołu
Minister Obrony Narodowej 2016.11.24
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2016.11.24 10:48
Treść aktu: