Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
187.
Zarządzenie Nr 38/MON z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zakresów działania jednostek Organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.02 12:08
Treść aktu: