Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
186.
Zarządzenie Nr 37/MON z dnia 29 września 2017 r. w sprawie połączenia Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nysie ze 116 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Opolu
Minister Obrony Narodowej 2017.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.02 12:05
Treść aktu: