Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
185.
Zarządzenie Nr 36/MON zdnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Minister Obrony Narodowej 2017.10.02
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.10.02 12:04
Treść aktu: