Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
184.
Zarządzenie Nr 65/MON z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu 116 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Opolu
Minister Obrony Narodowej 2021.08.25
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2021.08.25 15:13
Treść aktu: