Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Zarządzenie Nr 35/MON z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdańsku
Minister Obrony Narodowej 2017.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.09.20 15:35
Treść aktu: