Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
183.
Zarządzenie Nr 21/MON z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa
Minister Obrony Narodowej 2020.11.19
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2020.11.19 12:59
Treść aktu: