Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
182.
Zarządzenie Nr 12/MON z dnia 6 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunkow i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:35
Treść aktu: