Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
181.
Zarządzenie Nr 11/MON z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żolnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2015/2016
Minister Obrony Narodowej 2014.06.09
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2014.06.09 12:32
Treść aktu: