Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
180.
Zarządzenie Nr 32/MON z dnia 19 września 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Braniewie
Minister Obrony Narodowej 2017.09.20
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2017.09.20 15:30
Treść aktu: