Wybrana Pozycja Dziennika Urzędowego:
Pozycja Tytul Organ wydający Czas publikacji
18.
Zarządzenie Nr 2/MON z dnia 28 stycznia 2013 r. uchylające zarządzenie w sprawie trybu postępowania w zakresie uzyskiwania zezwolenia na usuwanie przeszkód lotniczych w postaci drzew i krzewów, zlokalizowanych w rejonie podejść do lądowania czynnych lotnisk oraz lądowisk wojskowych
Minister Obrony Narodowej 2013.01.29
Rodzaj aktu: Zarządzenie
Dokładny czas publikacji: 2013.01.29 09:06
Treść aktu: